.

How should I prepare fresh tissue for shipment?